Krybelfamilien på Malmer

Jørgen Johansen Krybel kom til Malmer i Eidskog.

Jørgen Johansen Krybel sin familie.*

1. Generasjon

1. Jørgen Johansen Krybel, f. ca 1686 i Sør-Odal, Hedmark, Norge, (sønn av Johan (nes) Jørgensen Kriebel og Sigrid (Siri) Sakrisdatter).

Han giftet seg med (1) Inger Hansdatter, gift 9-Mai-1709 i Vinger, Hedmark, Norge, f. ca 1685 i Nedre Gjermshus, Vinger, Hedmark, Norge, (datter av Hans Hansen og Dorthe Gudmundsdatter) d. 0-___-1712 i Nedre Gjermshus, Vinger, Hedmark, Norge, gravlagt: 2-Feb-1712 i Vinger, Hedmark, Norge.

Han giftet seg med (2) Elen Olsdatter, gift 13-Okt-1712 i Eidskog, Hedmark, Norge, f. 0-___-1690 i Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, (datter av Ole Amundsen og Malene Eriksdatter) 27-Des-1690 i Eidskog, Hedmark, Norge, d. 0-___-1734 i Søndre Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, gravlagt: 24 jan 1734 i Vinger, Hedmark, Norge.

Han giftet seg med (3) Eli Eriksdatter, gift 17-Okt-1734 i Eidskog, Hedmark, Norge, f. 0-___-1713 i Arstun, Malmer, Eidskog, Hedmark, Norge, (datter av Erik Eriksen og Ragnhild Amundsdatter) 6-Mai-1713 i Eidskog, Hedmark, Norge, d. 0-___-1783 i Arstun, Malmer, Eidskog, Hedmark, Norge. Jørgen døde 0-___-1765 i Arstun, Malmer, Eidskog, Hedmark, Norge, gravlagt: 3 mai 1765 i Eidskog, Hedmark, Norge.

Jørgen: I følge skattemanntallet 1701 f. 1686, men 1675 etter alder ved død. Tjente i 1701 på Haugård i Sør-Odal. 14.4.1709: “Troloffvet da soldat aff Capitain Hirskis Compagnie Jørgen Johansøn Fullu oc Inger Hansdaatter Giermshuus”. Det er avsatt plass i kirkeboka til navn på forlovere (Causjonister) men de er ikke ført inn. Hvilken familie Jørgen tilhørte i Fulu i Sør-Odal var det ikke mulig å finne ut av. Først 15.8.1717 fikk vi det første tegn på hvem Jørgen var og hvilken familie i Sør-Odal han kunne ha tilhørighet i. Ved en barnedåp i Vinger kirke den 15.8.1717 er Eli Hansd. Gjermshus fadder til en av tvillingene til Jens Sørensens husmann på Fuluskogen, Antonius Johansøn. Denne barnedåpen med en fadder Eli Hansd. Gjermshus var et spor som kunne indikere på at Jørgen og Antonius var brødre. At Antonius Johansen var av slekta Krybel det var kjent. Neste indikasjon, eller bekreftelse på at Jørgen også var en Krybel får vi når Gulbrand Jørgensen f. 1735 (sønn av Jørgen Johansen Fulu og Eli Eriksd. Malmer) og hustru Anne Olsd. døper sin sønn Jørgen Krybel i 1760. Nå ble det endelig fastslått at Jørgen Johansen var av slekta Krybel. Olea: “Jørgen Acheliemesters hustru”.

Barn med Inger Hansdatter: i. Sidsel Jørgensdatter Krybel, f. 0-___-1709 i Nedre Gjermshus, Vinger, Hedmark, Norge, 16-Jun-1709 i Vinger, Hedmark, Norge, d. 0-___-1726 i Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, gravlagt: 25-Mar-1726 i Eidskog, Hedmark, Norge. 

Barn med Elen Olsdatter: ii. Ingrid Jørgensdatter Krybel, f. 0 ___ 1714 i Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, 11 mar 1714 i Eidskog, Hedmark, Norge, d. 0 ___ 1723 i Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, gravlagt: 15 aug 1723 i Eidskog, Hedmark, Norge. iii. Anne Jørgensdatter Krybel, f. 0 ___ 1717 i Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, 25 jan 1717 i Eidskog, Hedmark, Norge, d. 0 ___ 1723 i Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, gravlagt: 15 aug 1723 i Eidskog, Hedmark, Norge. iv. Marte Jørgensdatter Krybel, f. 0 ___ 1719 i Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, 1 okt 1719 i Eidskog, Hedmark, Norge, d. 0 ___ 1723 i Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, gravlagt: 15 aug 1723 i Eidskog, Hedmark, Norge. v. Gunder Jørgensen Krybel, f. 0 ___ 1722 i Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, 1 jan 1723 i Eidskog, Hedmark, Norge, d. 0 ___ 1723 i Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, gravlagt: 15 aug 1723 i Eidskog, Hedmark, Norge. vi. Marte Jørgensdatter f. 0 ___ 1724 i Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, 15 okt 1724 i Eidskog, Hedmark, Norge. Marte døde 0 ___ 1790 i Skrådal, Eidskog, Hedmark, Norge, gravlagt: 25 nov 1790 i Eidskog, Hedmark, Norge. Marte døde av vatersot. vii. Johannes Jørgensen f. 0 ___ 1729 1729 i Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, 16 jan 1729 i Eidskog, Hedmark, Norge. Johannes døde 0 ___ 1800 i Kabberud, Vinger, Hedmark, Norge, gravlagt: 16 sep 1800 i Vinger, Hedmark, Norge. 

Barn med Eli Eriksdatter: . viii. Gulbrand Jørgensen f. 0-___1735 i Arstun, Malmer, Eidskog, Hedmark, Norge, 2 apr 1735 i Eidskog, Hedmark, Norge. Gulbrand døde 0-___-1815 i Arstun, Malmer, Eidskog, Hedmark, Norge, gravlagt: 15 okt 1815 i Eidskog, Hedmark, Norge. ix. Elen Jørgensdatter f. 0-___-1737 i Malmer, Eidskog, Hedmark, Norge, 2-Jun-1737 i Eidskog, Hedmark, Norge. Elen døde 0-___-1813 i Nordre Børslungen, Vinger, Hedmark, Norge, gravlagt: 28 aug 1813 i Vinger, Hedmark, Norge. x. Erik Jørgensen Krybel, f. 0 ___ 1740 i Arstun, Malmer, Eidskog, Hedmark, Norge, d. 0 ___ 1740 i Arstun, Malmer, Eidskog, Hedmark, Norge. xi. Ole Jørgensen f. 0 ___ 1744 i Arstun, Malmer, Eidskog, Hedmark, Norge. Ole døde 0 ___ 1799 i Malmermoen, Eidskog, Hedmark, Norge. xii. Tore Jørgensdatter f. 0 ___ 1749 i Arstun, Malmer, Eidskog, Hedmark, Norge. Tore døde 0 ___ 1808 i Sø-Dal, Eidskog, Hedmark, Norge. xiii. Erik Jørgensen f. 0 ___ 1755 i Arstun, Malmer, Eidskog, Hedmark, Norge. Erik døde 0 ___ 1808 i Søråsen, Søndre Snåre, Vinger, Hedmark, Norge.

 

*Overstående er hentet fra Finn Solliens base.