Krybelslektens aner

Jørgen Johansen Krybel sine aner.

 

Roar Lishaugen har med velvilje gitt oss anledning til å legge ut Kriebel/Krybel aner. Roarhar forsket på dette i flere år. Mere vil kansje komme. Vi i Eidskog Slektshistorielag er meget takknemlige overfor Roar for at han har gitt oss tillatelse til å bruke hans arbeide med Kriebel/Krybel.

 

1. Jørgen Johansen Krybel, f. ca 1686 i Sør-Odal, Hedmark, Norge, d. 0-___-1765 i Arstun, Malmer, Eidskog, Hedmark, Norge, gravlagt 3 mai 1765 i Eidskog, Hedmark, Norge. Jørgen: I følge skattemanntallet 1701 f. 1686, men 1675 etter alder ved død. Tjente i 1701 på Haugård i Sør-Odal. 14.4.1709: “Troloffvet da soldat aff Capitain Hirskis Compagnie Jørgen Johansøn Fullu oc Inger Hansdaatter Giermshuus”. Det er avsatt plass i kirkeboka til navn på forlovere (Causjonister) men de er ikke ført inn. Hvilken familie Jørgen tilhørte i Fulu i Sør-Odal var det ikke mulig å finne ut av. Først 15.8.1717 fikk vi det første tegn på hvem Jørgen var og hvilken familie i Sør-Odal han kunne ha tilhørighet i. Ved en barnedåp i Vinger kirke den 15.8.1717 er Eli Hansd. Gjermshus fadder til en av tvillingene til Jens Sørensens husmann på Fuluskogen, Antonius Johansøn. Denne barnedåpen med en fadder Eli Hansd. Gjermshus var et spor som kunne indikere på at Jørgen og Antonius var brødre. At Antonius Johansen var av slekta Krybel det var kjent. Neste indikasjon, eller bekreftelse på at Jørgen også var en Krybel får vi når Gulbrand Jørgensen f. 1735 (sønn av Jørgen Johansen Fulu og Eli Eriksd. Malmer) og hustru Anne Olsd. døper sin sønn Jørgen Krybel i 1760. Nå ble det endelig fastslått at Jørgen Johansen var av slekta Krybel.

Han giftet seg med (1) Inger Hansdatter, gift 9-Mai-1709 i Vinger, Hedmark, Norge, f. ca 1685 i Nedre Gjermshus, Vinger, Hedmark, Norge, d. 0-___-1712 i Nedre Gjermshus, Vinger, Hedmark, Norge, gravlagt 2-Feb-1712 i Vinger, Hedmark, Norge.

Han giftet seg med (2) Elen Olsdatter, gift 13-Okt-1712 i Eidskog, Hedmark, Norge, f. 0-___-1690 i Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, dåp 27-Des-1690 i Eidskog, Hedmark, Norge, d. 0-___-1734 i Søndre Åklangberget, Eidskog, Hedmark, Norge, gravlagt 24 jan 1734 i Vinger, Hedmark, Norge. Olea: “Jørgen Acheliemesters hustru”.

Han giftet seg med (3) Eli Eriksdatter, gift 17-Okt-1734 i Eidskog, Hedmark, Norge, f. 0-___-1713 i Arstun, Malmer, Eidskog, Hedmark, Norge, dåp 6-Mai-1713 i Eidskog, Hedmark, Norge, d. 0-___-1783 i Arstun, Malmer, Eidskog, Hedmark, Norge.

 

Foreldre

2. Johan (nes) Jørgensen Kriebel, f. ca 1655 i Nes, Øvre Romerike, Akershus, Norge, d. 0 ___ 1735 i Skårereie, Sør-Odal, Hedmark, Norge, gravlagt 20 des 1735 i Sør-Odal, Hedmark, Norge. Korporal. Bruker på Jelsnes 1681 – 1683, loddbrukte Sander ett år før 1687. I 1688 og ennå 1692 bosatte i Kvernstua av Raustad og i 1701 på Skårereiet (kansje det samme som Kvernstua). Han giftet seg med Sigrid (Siri) Sakrisdatter, gift ? i ?.

3. Sigrid (Siri) Sakrisdatter, f. ca 1654 i Fresvoll, Sør-Odal, Hedmark, Norge, d. 0 ___ 1747 i Kvernstua, Raustad, Sør-Odal, Hedmark, Norge, gravlagt 8 okt 1747 i Sør-Odal, Hedmark, Norge.

 

Besteforeldre

4. Georg Kriebel, f. 0 ___ 1612 i Magdeburg, Sachsen, Tyskland, d. 0 ___ 1695 i Krybelstua, Kulmoen, Nes, Øvre Romerike, Akershus, Norge, gravlagt 30 mar 1695 i Nes, Øvre Romerike, Akershus, Norge. Kaptein. Alder ved død 85 år. Barnefødt i Saxen. Hadde levet i ekteskap med avdøde Sidsel Antonisd.. Etterlot seg 4 sønner og 2 døtre. Undertegnet lønnsutbetaling med Georg Kriebell. Var ei tid stasjonert ved Vinger skanse, muligens ei tid i Solør før han ble kaldt tilbake til Nes skanse. Han giftet seg med Sissel Anthonisdatter, gift ? i ?.

5. Sissel Anthonisdatter, f. ? i ?, d. ? i ?. Bosatt i Odal fra senest 1649, I Nes fra våren 1681.

 

Oldeforeldre

8. Georg Kriebel, f. 0 ___ 1583 i Chemnitz, Sachsen, Tyskland, d. 10 jan 1645 i Gluckstadt, Schleswig-Holstein, Tyskland. Billedhugger. Signerte med Georg Kriebell. Han giftet seg med (1) Ludomila Meder, gift 31 mar 1611 i St. Nikolai kirken, Leipzig, Sachsen, Tyskland, f. ? i ?, d. ? i ?. Han giftet seg med (2) Catharine Schultze, gift ? i ?, f. ? i Magdeburg, Sachsen, Tyskland, dåp ? i ?, d. ? i Tyskland.

9. Ludomila Meder, f. ? i ?, d. ? i ?. Døde etter få års ekteskap med Georg Kriebel.

 

Tippoldeforeldre

16. Elias Kriebel, f. ca 1540 i Bucholz, Sachsen, Tyskland, dåp ? i ?, d. 0 ___ 1592 i Chemnitz, Sachsen, Tyskland. Gullsmed. Han giftet seg med Magdalena Rüchwärt, gift 0 ___ 1567 i Tyskland.

17. Magdalena Rüchwärt, f. ca 1545 i ?, d. ? i ?.

18. Martin Meder, f. ? i ?, dåp ? i ?, d. ? i ?. Organist i Wurzen ved Leipzig. Han giftet seg med NN, gift ? i ?.

19. NN, f. ? i ?, dåp ? i ?, d. ? i ?.

 

Tipptippoldeforeldre

32. Michel Kriebel, f. ? i ?, dåp ? i ?, d. ? i ?. Omtalt 1536, 1550 – 1570 åra. Bosatt i Annaberg og Buchholz. Han giftet seg med Anna Kessler, gift ? i ?.

33. Anna Kessler, f. ? i ?, dåp ? i ?, d. ? i ?. Omtalt i 1560 – 1570 åra.

34. Leohard Rückwärt, f. ? i ?, d. ? i ?. Innvandret fra Flandern. Bosatt i Annaberg til 1569, i Chemnitz fra 1569. Han giftet seg med NN, gift ? i ?.

35. NN, f. ? i ?, d. ? i ?.

 

 

Opplysningene er hentet fra Finn Solliens base.