Eidskogingen nr 2 2007

Lederen har ordet s 1
Fra redaktøren s 1
Litt om dagliglivet på Vestmarka og Skotterud rundt 1900. s 2
Lagets første Æresmedlem er utnevnt. s 6
Budsjett 2007 Eidskog Slektshistorielag s 7
Høyby/Høiby fra Grusjøgrenda s 7
Nytt medlem funnet i bakhagen! s 10
Menigheter i Oslo s 10
Presentasjon av styret s 11
Trenger vi kirkebokavskriftene lenger? s 11
Hvem kan gjøre oppslag i bygdebøker/slektsbøker, og i hvilke kommuner? s 14
Referat fra Eidskog Slektshistorielag sitt årsmøte 18.03 2007 s 15
Juels Kunnskapslaboratorium! s 17
Grasmo-Tukun i Eidskog s 18
Bruk av FamilySearch i slektsforskingen s 18
Etterlysninger. s 22
Er du i slekt med Eidskog-lyrikeren og dikteren Hans Børli? s 26