Eidskogingen nr 3 2007

Lederen har ordet s 1
Fra redaktøren s 1
Canadiere og nordmenn i besteforeldrenes fotspor i Eidskog s 2
Presentasjon av styret s 5
Amerikabesøk 19.08 2007 s 6
Er du i slekt med Eidskog-lyrikeren og dikteren Hans Børli? s 7
Åpen dag s 7
Gunnerius Syversen Ingelsrudøya s 7
Smedtomta, Matrand, smeden Ole Embretsen og hans gjetergutt L.L. Gunderson. s 7
Solörlagets tur i Norge og Sverige. s 12
Eidskogs skogsdrifter og amerikafeber i forrige århundrede s 12
Sunnhetstilstanden, og Medisinalforholdene i Hedmark fylke 1920. s 16
En interessant web-side s 17
Etterlysninger s 18
Mutardagen s 20
Bertes familie s 22
Hvor mange heter…? s 26
Hvem kan gjøre oppslag i bygdebøker/slektsbøker, og i hvilke kommuner? s 26