Eidskogingen nr 1 2007

Lederen har ordet s 1
Fra redaktøren s 1
Rapport fra Julelotteriet 2006 s 2
Lyder Roald Bakken s 3
Ny søkeside på web’en s 3
På sykebesøk i Torsby s 3
Sagn fra Eidskog s 3
Harald Aurbakken ute og sykler s 4
Slektsforskertips s 6
Presentasjon av styret s 6
Amerikabrev s 8
Hvem er disse eidskogingene som er omtalt i brevet? s 9
Er du i slekt med Eidskog-lyrikeren og dikteren Hans Børli? s 16
Sagnet om “Harapesta”, Kristian Rasta, fra litt før 1800 s 16
Hvem var “Harapesta” Kristian Johansen på Rasta? s 19
Årsberetning for Eidskog Slektshistorielag 2006 s 21