Eidskogingen nr 4 2014

Lederen s 1
Fra Redaktøren s 1
Presentasjon av styret s 2
Etterkommere av Lars Trondsen Jerpset 1807-1879 s 3
Minner fra barndommen på Vestmarka i 1960 s 5
Torpregistreringstur til Løvskog s 6
Feil i bygdeboka s 7
Lussinatt / Luciadag s 9
Rapport fra Åpen Dag s 11
Medlems-/arbeidsmøter s 13
De svenske Släktforskardagarna 2014 i Karlstad s 14
Gjengangeren som kom til presten s 16
Amerikansk slektskapskalkulator s 17
Diverse annonser s 18