Eidskogingen nr 3 2013

Lederen s. 1

Fra Redaktøren s. 1

Det nye styret s. 2

Årsmøteprotokoll s. 3

Presentasjon av styret s. 6

Arbeidsplan 2013 s. 6

Budsjett 2013 for Eidskog Slektshistorielag s. 7

Vårmøtet - Åpen dag 4. mai s. 8

Lauvhøgda 25. mai s. 9

Hvordan gikk det med Vestgarden Jerpset gnr.2 bnr. 11? s. 9

Spor i Ord s. 10

Sigfridsfamilien som flyttet til Köla, Värmland, Sverige s. 11

«Sigfridstur til Lässerud i Köla» s. 32

Anne-Lise Skillinghaug har gått bort s. 32

Diverse annonser s. 33

Åpent DNA-treff 15. juni i Øvre Slottsgate 2 B s. 35