Eidskogingen nr 4 2013

Lederen s. 1

Fra redaktøren s. 1

Presentasjon av styret s. 2

Fra Strøket til Sibirien s. 2

Reisen til Tallbråtan lördag den 17. august. s. 4

Rop om hjelp fra Japan s. 5

På torpinventeringstur til Klanderudbråten/Klanderudlia og Toterud s. 21

Folkene på Jerpsæt 1801 s. 28

Kunstmaler Arthur Eriksen s. 30

Diverse annonser s. 38

Høstmøte – Åpen dag lørdag 28. september 2013 s. 40