Eidskogingen nr 5 2010

Lederen har ordet 1
Fra redaktøren 3
Ord og uttrykk fra Eidskog 4
Marthe Marie Guldbrandsdtr. Ingelsrud, Eidskogs første kvinne i Herredsstyret 7
Svensk rapport om slaget ved Jerpset 1808 hentet fra Inrikes-Tidningar No. 61
Stockholm den 3. Juni 1808. 8
Og slik var den Norske versjonen av slaget på Jerpset 9
Ørkenen Sur – den norske uteliggerkolonien i Brooklyn 9
Høstmøtet – Åpen dag 11
Jul på Oscarsborg Festning i 1916 13
Presentasjon av styret 13
Nybegynnerkurs i slektsforsking 14
Gamle koppevaksineattester 15
Slektsforskerdag 2010 i Hedmark 21
Nordgen 22
Kulturuka i Eidskog 22
Et gammelt slektsklenodium 23
Felles slektsforskerdag i Kongsvinger 25
Digitale Rettsprotokoller. 26
Folketellingen i Norge 1. desember 1910 26
Fallgruber i slektsforsking 28
Diverse annonser 30