Eidskogingen nr 4 2010

Lederen har ordet s. 1 
Fra redaktøren s. 3 
Om å forske i Sverige på 1900-tallet og framover s. 4 
Felles slektsforskerdag s. 9 
Presentasjon av styret s. 10 
Pälläinen slekten som kom til Magnor s. 10 
Kommende arrangement s. 28
Salgsannonser s. 29