5 bilder fra Tore Bakken

Eidskog Slektshistorielag har fått 5 bilder av Tore Bakken. Han har arvet dem av sine foreldre. Er det noen som kan hjelpe oss med å identifisere noen av disse personene? Hvor er bildene tatt, og i hvilen anledning?