Eidskogingen nr 1 2014

Lederen   s. 1
Fra Redaktøren   s. 1
Årsberetning for Eidskog Slektshistorielag år 2013   s. 2
Innkalling til årsmøte 2014   s. 4
Amerikafarere fra Jerpset   s. 5
Redaktøren takker for seg   s. 8
Mer Amerikabrev i Kongsvinger Arbeiderblad   s. 8
«Från Norge hemsända personer 1894-1903»   s. 11
Hvem var Anniken Mathisdatter på Hesbøl?   s. 16
Lov om personnavn   s. 22
Min ukjente oldefar                                             s. 23
Diverse annonser s. 26