Eidskogingen nr 1 2005

Eidskog Slektshistorielag endelig stiftet s. 1
Redaktøren har ordet s. 1
På grensen i 1905 s. 2
På grensen i 1955 s. 2
Tiggere og spioner 1813 s. 2
Sak nr. 143 i tingboka SOLØR 1638-41 (nr. 2) s. 3
Arbeiderdikteren Rudolf Nilsen s. 3
Bestefar s. 3
Eidskog-prest ble beskutt s. 4
Etterlysninger s. 4
Anetavle for Rudolf William Nilsen s. 9
Styrets sammensetning 2005 s. 17
Hvordan finne slekt i Amerika s. 17