Kunstmaler Arthur Eriksen

Arthur Eriksen (1903 - 1982) ble født på Kalbakken i Østre Aker, men flyttet med familien til farens hjembygd Eidskog, hvor de bosatte seg på Åbogen, senere Pramhus. Arthur viste tidlig talent for tegning og maling. Som ung arbeidet han i skogen. I de harde trettiårene mistet han jobben sin og begynte å male bilder for salg. Etter hvert ble ønsket om en utdannelse innen kunstfaget sterkere og sterkere. Lærer Amund Hesbøl hjalp Arthur med å søke Kunst- og håndverkskolen i Oslo. Her ble han opptatt som elev i sterk konkurranse med mange andre.
Etter endt eksamen, fortsatte han på Kunstakademiet. Arthur Eriksen hadde bl.a. Per Krohg som lærer. Selv har han fortalt at han regner seg som impresjonist, med Munch og van Gogh som de største forbildene.
Arthur Eriksen bodde i mange år i Kongsvinger. Etter at han ble enkemann drev han et barnehjem på Island sammen med sin andre kone, Esther. De siste årene av sitt liv bodde familien i Sverige.
Arthur Eriksen har hatt utstillinger både i Norge, Island og Sverige. Han er også antatt på Høstutstillingen.
Arthur Eriksen malte noen veggmalerier i spisesalen på Tronsmo Hanskefabrikk i Kongsvinger. Bildene ble malt direkte på mur og på store plater som viste forskjellige deler av natur og arbeidsliv i Kongsvinger. Under ombygging i 1995 – 96 ble ny gårdeier pålagt å ikke utføre arbeider som kunne skade disse maleriene. Hva som videre skjedde er noe uklart. Det er bevart maleri på en av endeveggene i lokalene, men maleriene på platene er visstnok kastet!
Arthur Eriksen har også malt flere malerier i det såkalte Eriksenrommet på Magnor Skole, tidligere Gaustad skole. Rommet er dekorert med motiver fra bl.a. eventyr og bibelhistorie. Han har også malt altertavler og skolefaner.

Arthur Eriksens aner!

 

Kilder:

Mesteparten av innledningen er hentet fra Eidskog Kunstforening!

Hanskefabrikken ved Sundehjørnet!

Kilder for anerapporten er bygdebøker, kirkebøker og folketellinger. For første generasjon er også disse kildene benyttet: tidsskriftet Solør-Odal nr. 3 1995, en avisomtale i Glåmdalen 11.07 2002 "Hestesko og billedkunst", CD-ene Sveriges Dödebok og Sveriges befolkning 1980.