Appelsin Herman

Appelsin-Hermans far, Hans Hermansen Østfjeld, var Artillerist ved Akershus festning. Senere ble han skomaker i Cristiania. Moren, Maren Marie Torgersdatter, var fra Moss. I Eidskog b.b. står det at hun var fra Pipervika. Hun var vel der ved vielsen. Herman ble født 11.desember 1819, kan man lese på Martina Hansens Hospitals nettsider. Bygdeboka opererer med 1822. Begge har feil. Han ble født 18. november 1821, og var nok svakelig, for presten i Garnisonsmenigheten har notert at han ble hjemmedøpt. Dåpen ble stadfestet i kirken 17. februar 1822. Tidligere i februar, den 8., hadde foreldrene blitt viet i samme menighet..
Faren, Hans, døde bare 39 år gammel under kolera-epedemien i Christiania i 1833, og den 11 år gamle Herman måtte bidra til familiens underhold.
Allerede i disse tidlige år viste han stor oppfinnsomhet, rikt initiativ og utpregede evner som forretningsmann, kan vi lese på Martina Hansens Hospital sitt nettsted. Videre: Som visegutt benyttet han anledningen som løpetrening, noe som han fikk godt brukt for senere i livet. Snart fant han en mer lønnsom geskjeft i salg av appelsiner som den gang ikke var allemannseie, men en skjelden og dyr frukt. Han skaffet seg en kjerre og dro rundt i hjemmene i byen og falbød sine varer, og etter hvert organiserte han et større salg ved å ansette medhjelpere. Appelsin-Herman ble hans naturlige klengenavn. Hans virksomhetstrang fant snart andre områder, han fungerte som leietjener og lyspusser i danselokaler, som akrobat og sjonglør og “gummimenneske”. Hermans opptreden som profesjonell hurtigløper på festningsplassen og i byene rundt Christiania-fjorden samlet en mengde tilskuere og fikk omtale i lokalpressen. Han drev utleie av maskeradeutstyr, deltok i skuespiller-tropper, og ble fra 18-årsalder omreisende menasjerieier og sirkusartist. Det er avisnotiser om opptredener i byer som Halden, Drammen, Trondheim og Tromsø. Under en tur til Nord-Norge hvor hans sirkusensemble delvis gjorde fiasko, rystet han fedrelandets støv av sine føtter, tok med seg sine dyr til Russland, og kom etter utrolige opplevelser og viderverdigheter over i handel med diamanter, edle metaller, østerlandske tepper og silkevarer. Han bosatte seg i Tifis og flyttet senere til St.Petersburg hvor han døde den 30. november 1892 som en meget rik mann.

I Eidskog bygdebok står det at Herman Hansen arbeidet seg opp fra appelsinselger, sirkusartist og gruvearbeider til å bli en betydelig diamanthandler i St. Petersburg/Leningrad og ble her hoffjuveler for tsaren.
Ved arveoppgjøret gikk det meste av formuen til Russland. Søstera Martina arvet betydelige beløp som ble omgjort i legater. Ett av disse gav grunnlaget for Martina Hansens Hospital i Sandvika utenfor Oslo. Også Eidskog ble tilgodesett med legater som fortsatt eksisterer. Arveoppgjøret etter Herman Hansen tok over 20 år, og familien i Eidskog arvet etter datiden store beløp.

 

Appelsin Herman sine aner.

 

Kilder: SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1820-1828, Eidskog Bygdebok bind II s. 389 og Martina Hansens Hospital sin nettside http://martinahansen.no/