Rettelser og kommentarer til Eidskog bygdebok bind I.

Kirsten Marie Holterud har sent oss rettelser og kommentarer til Eidskog bygdebok bind I. Takk til henne for at hun vil dele kunnskapen med oss. Denne bygdeboken har en god del feil. Rettelser blir også publisert i vårt medlemsblad Eidskogingen.

Side 49:

Ul b: I følge Vinger Kirkebok ble «Knud Ingebrets Liønner, 94 Aar og 3 Maaneder», ikke ca. 73 år, begravet 19/3 1692.

Side 54:

Marte Olsdatter, Tryg Enibretsens hustru (1) ble døpt 2/8-1691.

Sønnen Per er ikke født i 1733, men 1722.

Side 55:

Ved skiftet etter Ragnhild Syversdatter i 1775 (skiftekort i Statsarkivet) oppgis bi. a.

en datter, Berte, 9 Aar. Dette er nok den Berte som ble født i 1766, og som forfatteren oppgir som død samme år.

Side 81:

Simon Mathisen (1) og hustruen Kari Torsdatter hadde også sønnen Abraham, døpt 31/10-1697.

Side 151:

III Berger Kristoffersen og Anniken Olsdatter:

Ett av barna er utelatt, nemlig:

Anne Chatrine, døpt 9/10-1780 i Aurskog.

Gift 1) 23/10-1798 i Aurskog med Mads Hansen Sætra, begravet 17/5-1801.

De hadde sønnen Hans, døpt i Aurskog 1/2-1801.

Gift 2) 10/11 -1801 i Aurskog med Hans Johannessen Holt, døpt 26/9-1779, begravet 14/7-1825 i Aurskog.

Deres barn, alledøpt i Aurskog:

1. Berger født 1806, døpt 30/3-1806, begravet 4/3-1811.

2. Mads født 1806 (tvilling) begravet 16/11-1806.

3. Ole født 1809, døpt 10/9-1809.

4. Anne født 1813, døpt 10/2-1813.

5. Berte født 3/1-1816, døpt 10/2-1816.

Anne Chatrine var farmor til Ole Olsen som kom til Hedumsholtet og

Hans Olsen som kom til Mobekk i Eidskog.

Berte ble døpt 18/5-1783 (ikke 1782) i Aurskog. Hun er forøvrig oppført i folketellingen i 1801 både i Eidskog hos foreldrene (Ugleviken) og i Aurskog på besøk hos søsteren Anne Chatrine Sætra (under Haneborg).

Berger Kristoffersen Mærlie ble begravet 22/6-1806 i Aurskog. Skiftet etter ham ble holdt 3/9-1806 (Underrettsprotokoller, Nedre Romerike, skifteprotokoll 15b, 3/5- 1804- 15/1-1811 i Statsarkivet i Oslo)

Side 207:

Det er opplyst at Nils Torbjørnsen (Vlb) og Marthe Amundsdatter far tvillingene

Karen og Berthe i 1691. I kirkeboka er bare Karen oppført. Hun ble døpt 23/8-1691

og begravet 4/10 samme år.

Sønnen Torkild hadde jeg ikke «oppdaget» tidligere, og ved gjennomsyn i årene 1701 - 1707 kunne jeg ikke finne ham. Hvor forfatteren har ham fra, kan jeg ikke forstå. Datteren Bertes (født 1693) dødsfall i 1711 eller de nærmeste år kan jeg heller ikke finne i kirkeboka.

Side 401:

Når Ludvig (I 9) ble født kan jeg ikke uttale meg om, men i 1977 kan det ikke ha

vært..

Side 426:

I skiftet etter Gunder Paulsen Vestfiell, Mallene Gunnarsdatters far, i 1782, oppgis Malene å være død, og at barna er hos sin far, Guldbrand Larsen på Taugbøll.

Barna er:

1. Lars Gulbrandsen, 16 aar

2. Gunder Gulbrandsen, 12 aaar

3. Hans Gulbrandsen, 10 aar

4. Kari Gulbrandsdatter, 14 aar,

Side 429-430:

Hea: Her har forfatteren blandet sammen to brødre, som begge heter Hans Isaksen. Den ene er født i 1713 og den andre i 171 8. At Gjertrud Nilsdatter Klanderud døde i 1766, har forfatteren underslått. På den måten virker det mer tilforlatelig at Hans gifter seg for annen gang allerede i 1762.

Det kan ikke være Gjertruds mann som er far til Kari født i 1747. Da var han jo allerede gift, og dette ville bli oppskrevet i kirkeboken, hvilket det ikke er.

Side 440:

Ole Olsen Sætra, født 3/2-1846, og Eli Hansdatter, født 2/10-1843, ble viet i Aurskog 22/7-1871.

Side 450:

Hans Olsen og Elen Maria Gudmundsdatter (III):

Ved folketellingen i 1865 i Aurskog, Sætra under Haneborg mellom, bodde ekteparet hos Hans' foreldre, Ole Hansen og Anne Marie Paulsdatter. De oppgis å ha en datter, Amalie, 4 år, samt sønnen Ole, 2 år, begge født i Aurskog.

Datteren Amalie bodde ved folketellingen i 1875 hos sin onkel, Kristian Olsen og dennes hustru, Maren Hansdatter, på Sætra i Aurskog. Amalie oppgis å være født i 1862. Kristian og Maren hadde ogå en annen niese boende hos seg.

Hans Olsen var bror av Ole Olsen Hedumsholtet. De to kjøpte hver sin gård i Eidskog på auksjon i Kongsvinger.

Side 473:

Marte Larsdatter kan ikke ha vært 70 år i 1786. Dette er skrivefeil for 1686

(Finnemanntallet).

Datteren Anne døde ikke i 1710, men ble begravet 29/6-1709

Side 475:

Simon Mathisen (IV 1) ble døpt 12/5-1715, ikke i 1713.

Kommentarer i forbindelse med Kristoffer Mathisen (V):

Den personen som giftet seg med Kari Nilsdatter Løvlien 24/11-1748, het Ole

Mathisen Fjellskogen. Det er også han som nevnes som far til Nils, døpt 19/6-1749. Ved introduksjonen etter barnefødselen har presten skrevet «Karen, Ole Mathisen Løvliens H(ustru)».

Ved Torbiørns dåp 3/3-1748 ble barnefaren oppgitt å være Christopher Mathisen og barnet blir betegnet som «Ægte», dvs. at foreldrene var gift. Dette var vel åtte måneder før Kari Nilsdatter Løvlien giftet seg. Ved introduksjonen etter barnefødselen , 11/4- 1748, er barnets mor kalt «Karen, Christopher Fieldskowens Hustru». Ved senere anledninger ble hun vekselvis kalt Karen eller Kari Nielsdatter. Muligens kom hun utenbygds fra, og de kan ha giftet seg på hennes hjemsted, for jeg har ikke funnet noe giftermål mellom disse to i Vinger. Hvem denne Ole Mathisen kan ha vært har jeg ingen formening om.

Jeg synes det er betenkelig at forfatteren underslår slike opplysninger og ganske enkelt slår to personer sammen til èn.

Tilleggsopplysninger om Hans Kristoffersen (V 7):

Hans første hustru, Berte Pedersdatter Astebøl, som er nevnt i boka, ble begravet 19/8-1798. («Marthe (!) Pedersdtr., Hans Christophersen Siø-Endens Hustru under Reppeshus, 34 Aar»)

Barn:

1. Kari døpt i juni 1788

2. Christopher døpt 18/3-1792

3. Hans døpt 13/7-1794

4. Gulbrand døpt 3/8-1797.

Kari er født på Ingelsrudhagen, de andre tre på Sjøenden.

I desember 1800 giftet Hans seg med Marthe Andersdatter Tougbøl (Født på Rudberg), døpt 25/8-1776,

Barn:

1. Arne født 23/9-1810

2. Berthe døpt 19/4-1813, gift 21/11-1841 med Hans Evensen Leersjøen, døpt 3/11-1816.

3. Ole født 29/8-1820.

Alle tre barna er født på Sjøenden.

Side 479:

Den Berte Nilsdatter Løvlien som ble begravet 26/6-1740 har « 14 Uger» som alder og ikke «14 Aar». Derfor må dette være Berte, døpt 20/3 1740, det andre barnet med den

andre hustruen, Valborg Andersdatter, og ikke det første barnet med den første hustruen, Kari Larsdatter. Dette forklarer at deres neste datter også ble kalt Berte.

Side 487:

Henrik Steineias kone het Anne. Det kan en se av at hun var fadder for Nils Larsen og Valborg Andersdatters datter, Berte i 1740. Da kalles hun «Anne Henricks Stee-Eje». Forøvrig var Henrik fadder for to andre av barna i Lauvlia, nemlig Peder i 1742 og Ole i 1744.

Side 493:

Elisabeth Pålsdatter er ikke søster av Kristoffer Pålsen Ingen Kristoffer er nevnt blant Pål Pålsens barn i Finnemanntallet. Forfatteren opplyser på side 474 at Kristoffer Pålsen er bror av Pål Pålsen, altså Elisabeths onkel.

Side 549:

Eli Nilsdatter Stæringslien (gift med Peder Nilsen 1) ble døpt i Vinger 8/4-1821.

Når det gjelder Peder Nilsens barn, har jeg ikke fatt sjekket i kirkebøkene etter 1847, da disse befinner seg i Statsarkivet i Hamar. Det er uoverensstemmelser mellom bygdeboka og folketellingen for 1865. Folketellingen viser følgende:

Peder Nielsen, 50 år, gift med Kersti Olsdatter, 39 år, begges annet ekteskap. Hans barn:

1. Sofie Pedersdtr., 10 år.

2. Ole Pedersen, 8 år.

Hennes barn:

1. Niels Eriksen, 14 år.

Deres barn:

1. Petrine Pedersdtr., 4 år.

2. Caroline Pedersdtr., 2 år.

3. Anton Pedersen, 1 år.

Det forundrer meg at det er såpass fyldige opplysninger om Sofie Pedersdtr. (Min eks- manns mormor) I følge Fet kirkebok ble hun og Johan Sandbo viet i mai 1879, og ikke i april. De fikk seks barn på Sandbo. De to siste, født i 1897 og 1900, ble født i Kristiania.

Side 570:

Rettelse angående fødselsdatoer for barn av Nils Olsen og Marthe Torsdatter Stæringen (l):

1. Eli født 18/3-1821, døpt 8/4-1821

2. Ole født 16/12-1827, døpt 3/2-1828

3. Nils født 15/8-1830, døpt 10/10-1830

Side 575:

Kommentar til nr 1 ang. Anne Pedersdatter, som døde i 1698 (80  år 2 mnd.). I kirkeboka står det at hun er Amund Stangnes' enke. Amund Christophersen Stangnes ble begravet 18/7-1692. I prestens nattverdslister, bl. a. 12/10-1690 og 5/4-1691, er

Amund Stangnes oppført. Det er vel ikke umulig at Amund og Anne er foreldre til den Berthe Amundsdatter Stangnes som giftet seg med Ole Pedersen Kapstad 22/6-1690. kanskje også til Kirsten Amundsdatter, Hans Isaksen første kone (side 521). Anne Stagnes var fadder til Hans og Kirstens datter Ingeborg, som ble døpt 23/3-1693.

Det forundrer meg at prestens nattverdslister tydeligvis ikke er benyttet av forfatteren. De gir jo et fullstendig bilde av den voksne befolkningen, for det var straffbart å avholde seg fra Herrens bord uten gyldig grunn over et lengre tidsrom.

Side 604:

Hans Ellefsen (I 1) og hustruen Marte Hansdatter hadde, foruten datteren Kjersti, døpt 17/10-1779, en sønn, Even, som ikke er døpt i Eidskog. Han blir opplyst å være 18 år ved folketellingen i 1801. Da bodde Hans som husmann med jord under Gaustad sammen med hustruen Marte og sønnen Even.