Eidskogingen nr 2 2014

  • Utskrift
Lederen s 1
Fra Redaktøren s 1
Det nye styret og arbeidsgruppene etter Årsmøtet 2014 s 2
Årsmøteprotokoll s 4
Arbeidsplan 2014 for Eidskog Slektshistorielag s 8
Budsjett 2014 for Eidskog Slektshistorielag s 8
Glimt fra Årsmøtet 2014 s 9
Presentasjon av styret s 10
Rapport fra Åpen Dag, lørdag 10. mai 2014 s 11
Medlems-/arbeidsmøter s 12
Rettssak på svenskesida i 1641 s 12
Om Ole Krist i Eidskogingen 2014/1 s 13
Livet i Norge i første del av 1800-tallet s 14
Det norske folk i 1814 (DNF1814) s 16
Riksarkivets 1814-kake s 17
Krigsminnesmerker i Norge – Bauta over Erik Torstensen Karterud, m/anetavle s 17
Etter N. O. Bakken s 23
Slektsforskertips s 25
Diverse annonser s 27