Eidskogingen nr 5 2013

  • Utskrift

Lederen s. 1
Fra Redaktøren s. 1
Amerikabrev s. 2
Noen historier hentet fra «I grendom», av Lars M. Fjeldstad. Del 2 s. 4
På torpinventering til Nybakk, Ner-Tønnes og Rosenlund s. 9
Kasper Olsens opphav s. 11
Fallgruber i slektsforskning - To blad Kristoffer Olsen født på Snesbøl i 1765.
Hvem av dem ble gift med Marthe Olsdatter Bottilsrud? s. 24
Trekningsliste julelotteriet 02.12 2013 s. 26
Etterkommerrekke etter Anders Pedersen Jerpset ca. 1624 – s. 28
Diverse annonser s. 29