Eidskogingen nr 1 2013

Lederen s. 1
Fra redaktøren s. 1
Årsberetning for Eidskog Slektshistorielag år 2012 s. 2
Sekretæren forlater styret s. 6
Årets slektsforskerbragd s. 6
Hvem var de første utvandrerne fra Vinger prestegjeld til Amerika? s. 7
Jeriko / Skinnpungruddammen s. 12
Nytt gratis digitalt magasin om slektsforsking s. 13
Slektsforskeren – en ensporet nerd? s. 14
Innkalling til årsmøtet 2013 s. 17
Hvem var Karen Enger? s. 17
Er vi i slekt med Kong Richard III av England? s. 29
Diverse annonser s. 32
En artig observasjon s. 34
Gammel Per Løken annonse s. 34