Eidskogingen nr 4 2012

Lederen s. 1 
Fra redaktøren s. 1 
Eidskoginger i Sherburne County, Minnesota, del 1 s. 2 
Det kom et bilde ……. s. 10 
Hartvig Torfinn Vestli, en snarrådig Austmarking s. 16 
«Holli» ved Nordfjellmoen s. 17 
 DNA-treff i Oslo s. 18 
Noen historier hentet fra «I grendom», av Lars M. Fjeldstad s. 21 
NYTT FRA ARKIVVERKET s. 25 
Bare rot under bruker I og II i Lassefallet! s. 26 
Felles slektsforskerdag s. 28 
Dyrlege Seljord s. 28 
Diverse annonser s. 29 
Kulturuka i Eidskog s. 31