Eidskogingen nr 3 2012

Fra lederen s. 1 
Fra redaktøren s. 1 
På sporet av oberst Krebs s. 2 
Helten fra Matrand, forfedre og etterslekt s. 6 
Glemte presten å føre inn begge barna ved tvillingfødselen i Rambølsmyra? s. 19 
Rambølsmyra øvre s. 20 
Litt malurt i Jerpsetbegeret? s. 30 
Hvilken Mari Olsdatter giftet seg til Jerpsetlia? s. 31 
Høstmøte – Åpen dag lørdag 15. september s. 32 
Kort ekteskap s. 32 
Diverse småannonser s. 33 
Bisettelse fra hjemmet s. 35