Eidskogingen nr 2 2012

Lederen s. 1 
Fra redaktøren s. 2 
Årsmøteprotokoll s. 2 
Budsjett 2012 for Eidskog Slektshistorielag s. 8 
Arbeidsplan 2012 for Eidskog Slektshistorielag s. 9 
Åpen dag s. 9 
Møte med Eidskog Museums- og Historielag. 9/5 2012. s. 9 
Lederskifte s. 10 
«Eidskoginger ble overfalt av røvere på Gjelleråsen» s. 10 
Mjølkesil fra 1855 s. 15 
Finneblod i årene? s. 15 
Amerikabesøk på Jerpset s. 19 
Slekten Kraft fra Braserudbråten på Leirsjøskogen s. 24 
Familysearch.org i utvikling s. 32 
Hvilken Kasper Andreassen ble Karen Sofie Andersdatter Sandbakken gift med? s. 33 
Norsk Slektshistorisk forening inviterer til DNA-treff s. 35 
Vi planlegger tur til Lauvhøgda på Bolskogen s. 35 
Sigfridsætta del 2 lansert s. 35 
Diverse annonser s. 35