Eidskogingen nr 1 2012

Fra Lederen s. 1 
Fra Redaktøren s. 1 
Årsberetning fra Eidskog Slektshistorielag år 2012 s. 2 
Har du slekt i Fet? s. 5 
Innkalling til årsmøtet s. 6 
Nybegynnerkurset i slektsforsking på Kongsvinger s. 6 
Anton Julius Johansen, Eidskogingen som overlevde skyttergravskrigen i Frankrike s. 6 
Linna under Østgården på Austmarka s. 9
Brattslekta på Pramhus s. 28
Diverse annonser s. 35 
Konfirmanter på Magnor 1928 s. 37