Eidskogingen nr 3 2011

Lederen s. 1 
Fra redaktøren s. 1 
Presentasjon av styret s. 2 
Torpinventeringenhar startet s. 3
Finn Sollien 80 år s. 6 
Oppfølging av torpinventeringsturen til Billa s. 6 
På gamle tomter i Eidskog s. 10 
En anerekke knyttet til Syver Bentsen Kulblik f. ca. 1604 s. 20 
Glassblåserslekten Kraft fra Sykkertoppen på Magnor s. 21 
Gravstøtteregister for Eidskog kirke på DVD s. 37 
Høstmøte – Åpen dag s. 38 
Diverse småannonser s. 38 
Glastilverkningen i Eda har en lång historia s. 40