Eidskogingen nr 1 2011

Lederen har ordet 1 
Fra redaktøren 3
Årsberetning fra Eidskog Slektshistorielag år 2010 3
Annonse: Vårmøtet/Åpen dag 7
Rapport fra nybegynnerkurs i slektsforking 8
Drukningsulykken på Harstadsjøen i 1899 9
Rune Edvardsen er død 11
”DEN GANG DA – Sone for gamle bilder” 12
Hvem er damen på fotografiet? 13
Etterlysninger 15
Annonse: Kultur & Kosdag til Finsrud 24
Diverse annonser 27