Eidskogingen nr 3 2010

Lederen har ordet s. 1 
Fra redaktøren s. 2 
Eidskogingen som jobbet i tre verdensdeler s. 3 
Rapport fra Vårmøtet ”Åpen Dag” lørdag 17. april 2010 s. 8 
Protokoll fra Årsmøtet i Eidskog Slektshistorielag s. 10 
Sparken s. 12 
Registrering av nedlagte boplasser i Eidskog s. 12
En drosjesjåfør legger opp s. 12 
Slektsforskervær s. 15
Amerikaner søker sine røtter s. 18 
Telefonen og dyrlege Seljord s. 24 
Ole Albert Andersen, en utflyttet Eidskoging s. 24 
Riksarkivet presenterer: s. 28 
Rapport fra Aktivitetsgruppas tur til Vastadberget s. 29 
Diverse småannonser s. 33