Eidskogingen nr 2 2010

Lederen har ordet 1
Fra redaktøren 2
Svensk bankkonto og –giro 3
Innkalling til Årsmøtet 2010 3
Årsberetning for Eidskog Slektshistorielag år 2009 4
Kåre Bakken til minne 7
Kølar’n på Finsrud 8
Min bestemor, Petra Halvorsdatter f. 26.12.1889 i Setskog Høland 11
Petra Halvorsdatters aner 14
Vårmøtet – Åpen Dag 19
De fattige ble sendt ut av landet 19
Lars Åklangberget 21
Etterlysninger 21
Aktivitetsgruppas Kultur- & Kosedag 24
Rettelse 25
Nordisk Slægtsdatabase 25
Folketellinger og andre søkbare registre på Digitalarkivet 26
Nyheter fra ancestry.com 27
Gotisk alfabet 28
Välkommen att söka i Fornsök! 31
FT Kristiania 1923 31
”Miss Margarin” 32
Diverse småannonser 33