Eidskogingen nr 4 2009

Lederen har ordet s. 1
Fra Redaktøren s. 2
Lanseringen av nytt, revidert Sigfridshefte s. 3
Åpen Dag – Høstmøtet s. 3
Fem arbeiderfamilier på Bolfoss bruk s. 4
Skogsarbeideren s. 14
Et spennende slektsfunn! s. 15
Daughters of Norway s. 17
Maren Olsdatter Langvassenga s. 19
Medlemskort s. 21
Presentasjon av styret s. 21
Mynter s. 21
Etterlysninger s. 26
Mitt slektsforskermotto er…. s. 28
Abonner på lagets store slektsdatabase s. 28
Er du i slekt med Eidskog-lyrikeren og dikteren Hans Børli? s. 28
Medlemsbladet Eidskogingen s. 28