Eidskogingen nr 3 2009

Lederen har ordet s. 1
Fra Redaktøren s.1
Anders Olsson Slartman s. 2
Anerapport for Anders Olsson Slartman s. 6
Rapport for turen til Sigfridsland s. 8
Hvem kan gjøre oppslag i bygdebøker/slektsbøker, og i hvilke kommuner? s. 11
Spikerbruket på Bolfoss, Vestmarka s. 12
Riksarkivet og statsarkivene, åpningstider s. 16
Gina “Rakalbakka” s. 17
Slektsforskertips s. 20
N’ Arthur har fortalt…. s. 20
Anetavle for Arthur Arnesen Finsrud s. 22
Lagersalg s. 27
Hedum i bygdeboka s. 27
Etterkommere av Embret Anton Embretsen og Marthea Arnesdatter Nordby s. 29
Stor slektstreff med Sigfridaner på Morokulien Lördag den 13 Juni 2009. s. 30
Historieseminar i Nord.Odal s. 31
Er du i slekt med Eidskog-lyrikeren og dikteren Hans Børli? s. 32
Medlemsbladet Eidskogingen s. 32
Mitt slektsforskermotto er …… s. 33
Abonner på lagets store slektsdatabase s. 33
Finnskogdagene s. 33