Eidskogingen nr 2 2009

Lederen har ordet s 1
Fra Redaktøren s 2
Frivillighetsregisteret og grasrotandelen s 3
Matronymikon/Patronymikon s 3
Omtale i Glåmdalen s 4
Aktivitetsgruppas Kultur- & Kosetur til Sigfridsland s 5
Hvem kan gjøre oppslag i bygdebøker/slektsbøker, og i hvilke kommuner? s 5
En avkomrekke etter Trond Jerpset s 8
Etterkommere etter Even Larsen Matrand s 9
Slektshistorisk dag i Oslo byarkiv, Tirsdag 26. mai, kl.12:00 – 19.00 s 15
Rapport fra Vårmøtet Åpen Dag lørdag 25. april 2009 s 16
Norsk Utvandrermuseum s 17
Nyttige Oppslagsverk s 18
Rettelser til Eidskog bygdebok bind I s 18
Etterlysninger s 20
Medlemsbladet Eidskogingen s 26
Abonner på lagets store slektsbase s 26
CD med aner til lyrikeren og dikteren Hans Børli s 26
Mitt slektsforskermotto s 26