Eidskogingen nr 1 2009

Lederen har ordet s1
Fra redaktøren s 2
Referat fra årsmøtet s 3
Budsjett 2009 s 5
Arbeidsplan s 5
Lederskifte s 6 
Presentasjon av styret s 6
Aktivitetgruppa s 7
Rapport fra Aktivitetsgruppas Kultur- & Kosetur til Finnkulturcentret i Torsby
lørdag 7 juni 2008 s 7
Rapport fra Kultur- & Kosedag i Eidskog søndag 22. juni 2008.
Tur til Jerpset gård og Almenninga. s 9
Danebrogsmannen Trond Jerpsets aner s 11
Vårmøte-Åpen dag 25. april s 12
Vårdugnad s 12
Etterlysningssiden s 12
Tur til Mångfallet torplämning i ”Sigfridland” s 13
Medlemsbladet Eidskogingen s 13
Min mor s 14
Bli med og lag bok s 14
Anerapportgruppa s 14
Sangen ”Hilsen fra Amerika” s 15
Brev til slekt i Amerika fra beboere på Klemmetsbraaten s 15
Fullregistrering av folketellingen 1875 s 19
Abonner på lagets store slektsbase s 19
Lov om husmannsvesen 24.09.1851 s 20
Hvem bruker Digitalarkivet! s 23
Mitt slektsforskermotto s 23
CD med aner til lyrikeren og dikteren Hans Børli s 24
Länsbokstaver i Sverige s 24