Eidskogingen nr 2 2008

Lederen har ordet s 1
Redaktøren har ordet s 2
Årsmøtereferat 2008 s 3
Leder- og redaktørskifte s 7
Presentasjon av styremedlem s 8
Rapport fra Vårmøtet/Åpen dag s 9
Sigfridgruppas første hefte/CD lansert s 11
Kveldsvandring fra Nord-Rakeie s 12
Anerapportgruppa s 13
Aktivitetsgruppa s 13
Kultur- & Kosedager 7. og 22. Juni s 14
Lotteri! s 16
Jordfestede 1689 – 1729 s 16
Kriger og skatter i Norden s 18
Klar tale! s 23
Lagets Etterlysningsside s 23
Mitt slektsforskermotto er s 23
Digitale bøker s 24