Eidskogingen nr 1 2008

Lederen har ordet s 1
Fra redaktøren s 2
Heimdyrlægen Ola Opset s 2
Ola Opsets familie s 3
Effektiv med hurtigtaster s 4
Sokneprester i Vinger s 5
Sen dåp s 6
Årsberetning for Eidskog Slektshistorielag 2007 s 7
Hvem kan gjøre oppslag i bygdebøker/og i hvilke kommuner? s 9
Kopperudøya s 11
Eidskoginger i “Våre falne 1939-1945” s 14
Etterlysninger s 15
Årsrapport fra Sigfridsgruppa s 22
Viet to ganger med samme person? s 22
Livshjulet s 24
Glåmdalen for 50 år siden s 24
Er du i slekt med Eidskog-lyrikeren og dikteren Hans Børli? s 24
Glåmdalen for 25 år siden s 24
Husk årsmøtet s 24
Vårlotteri s. 24