Eidskogingen nr 4 2006

Lederen har ordet s. 1
Fra redaktøren s. 1
Årets julelotteri er i gang s 2
Rognlia, Stagnes i Eidskog s 2
Magnor kapell/kirke s 2
Matrikler s 3
Jubilanter s 5
Slektssøking på 1900-tallet. Et eksempel på hvordan ting kan gjøres. s 6
Syversbråten – Kroksjødalen s 10
Kirkebakken som møtested s 10
Slektsforskertips s 11
Etterlysninger s 12
Slektsforskerdag i Drammen 28. oktober 2006. s 19
Sagnet om “Harapesta”, Kristian Rasta, fra litt før 1800. s 19
Er du i slekt med Eidskoglyrikeren og dikteren Hans Børli s 21
Svenske husförhör s 21
Hjemmedåp s 22