Eidskogingen nr 3 2006

Lederen har ordet s. 1
Fra Redaktøren s. 1
Folketellingene s. 1
Har det vært en tidligere kirke på Vestmarka? s. 2
Fra Generalmajoren Kjell Magnells samlingar, avskrifter av Jösse Härrads Domböker s. 4
Presentasjon av styret s. 6
På besøk hos Odal slektshistorielag i Nord Odal. s. 6
Linnåsen på Nesskogen s. 7
Kommunikantprotokoller s. 9
Christian V’s norske lover s. 9
Slektsforskertips s. 15
Etterlysninger s. 16
Syversbråten / Kroksjødalen s. 17
Sagnet om “Harapesta”, Kristian Rasta, fra litt før 1800. s. 17
Åpen dag lørdag 23.september s. 19
CD med Eidskog-lyrikeren og dikteren Hans Børli sine aner til salgs s. 19