Eidskogingen nr 2 2006

  • Utskrift

Lederen har ordet s. 1
Fra Redaktøren s. 2
Eidskoginger i Nes på begynelsen av 1700-tallet s. 2
Eidskoginger i Nes på begynelsen av 1700-tallet s 2
Om rangordning s. 3
Fra Kiöla Sochnestämme Protocoll 1642-1768 s. 3
Feil i kirkebokavskriftene for Vinger prestegjeld s. 4
Pressentasjon av styret s. 4
Slektsforsker treff i Ørje s. 5
Emigrasjon til Hawaii s. 6
Mandagsmøtet s. 7
Det nye Styret etter Årsmøtet s. 7
Regnskap 2005 s. 7
Budsjett for året 2006 s. 8
Arbeidsplan, Eidskog Slektshistorielag for 2006 s. 9
Magnor for 50 år siden s. 9
Slektsforskertips s. 9
Etterlysninger s. 12
Maren Skullerud – første kvinnelig håndverksmester i Norge s. 19
Bekken/Mellem på Fjeldskogen s. 22