Eidskogingen nr 1 2006

Lederen har ordet s. 1
Fra redaktøren s. 1
Samarbeid s. 1
Presentasjon av styret s. 2
Slektsforskertips s. 3
Hovedoppgave om finnebosetning i Setskog, Aurskog og Eidskog 1650-1720 s. 3
Skadede CD-skiver s. 4
Årsmøte s. 4
Årsberetning for Eidskog Slektshistorielag s. 4
At bli dåret om våren s. 6
Christian V’s norske lov av 15de april 1687 s. 7
Navn på Glåmdøler i den Amerikanske Borgerkrigen. s. 15
En lokalhistorisk roman fra Hakadal og Eidskog s. 17
Etterlysninger s. 17
Matronen på Ingelsrud s. 21