Eidskogingen nr 4 2005

Fra lederen s. 1
Fra redaktøren s. 1
Presentasjon av styret s. 2
Overtroen hang lenge i s. 3
Slektsforskertips s. 3
Finnsam konferansen på Austmarka 23.09-25.09 s. 4
Fiskeløkke (Fiskelykke) s. 5
Kunstmaler Kai Fjeld s. 5
Han traff «Puken» s. 11
Ekskursjonen lørdag 24. sept. under Skandinavisk skogfinsk konferanse 2005 s. 12
Den amerikanske borgerkrigen og fangeleirene. s. 15
Eidskoginger som dro til New Zealand. s. 16
Etterlysninger. s. 17
God Jul s. 25