Avlyser arbeidsmøte

Vi må dessverre også avlyse neste arbeidsmøte som skulle vært avholdt  4.januar 2021. Så lenge koronasituasjonen er som den er, er det best å ta alle forholdsregler.    
Vi håper selvfølgelig at situasjonen snart bedrer seg slik at vi igjen kan møtes  på Eldres hus på Skotterud for å forske på slekt igjen.
Med dette ønsker styret alle medlemmer et GODT NYTT ÅR.