Årsmøte i Eidskog Slektshistorielag

Det innkalles til ordinært årsmøte i Eidskog slektshistorielag.
Lørdag 10 mars 2018 kl. 12.00 – 14.00
Sted: Eldres-Hus, Skotterud
Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen.
3. Årsberetning 2017.
4. Regnskap 2017.
5. Innkomne saker.
6. Budsjett for 2018.
7. Arbeidsplan 2018.
8. Valg.
Kun medlemmer som har betalt kontingenten for 2018 har stemmerett.
Hjertelig velkommen.
Hilsen styret i Eidskog slektshistorielag.